svartest

  - zapůjčení sv. kukly, rukavic, sv. montérek, učebnic a norem v ceně kurzu
  - platba KURZU možná bezhotovostně fakturou na základě objednávky nebo hotově v pokladně školy

a

zasady.html

  • Základní kurzy (ZK) svařování dle ČSN 050705 kovů

 

             v metodách:   ZK 111 1.1 – základní kurz svařování obalenou elektrodou

                                    ZK 135 1.1 – základní kurz svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu

  ZK 141 1.1 – základní kurz svařování el. obloukem wolframovou elektrodou v inertním plynu (materiál: ocel)

ZK 141 8    – základní kurz svařování el. obloukem wolframovou elektrodou v inertním plynu (materiál: nerez)

ZK 141 21  – základní kurz svařování el. obloukem wolframovou elektrodou v inertním plynu (materiál: hliník)

                                    ZK 311       – základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem

 

  • Periodické přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů dle ČSN 050705
  • Zaškolovací kurzy (ZP) svářečů dle ČSN 050705 (řezání kyslíkem, řezání plazmou, stehování, rovnání, pájení, letování, drážkování)
  • Přípravné kurzy pro vykonání zkoušky svářeče a periodické přezkoušení dle ČSN EN ISO 9606-1,2,3,4,5,6, ČSN EN 13133, ČSN EN 17660, ČSN EN 12732, PED 97/23/EC

v metodách:     111 – svařování el. obloukem obalovanou elektrodou

 131 – obloukové sv. tavící se elektrodou v ochranném inertním plynu

 135, 136 – obloukové sv. tavící se elektrodou v ochranném plynu CO2

 141 – obloukové sv. wolframovou elektrodou v inertním plynu Ar(TIG)

 311 – svařování kyslíko-acetylénovým plamenem

 912, 942 měď

            v materiálech:  1.1 a 1.2 – legované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

                                     1.3, 3 – oceli vyžadující předehřev

                                      5.0-6.0 – CrMO oceli s vanadem i bez (žárupevné oceli)

                                      8.0 – korozivzdorné feriticko-austenitické oceli (nerezi)

                                      21 – hliník, 31- měď

 
 © copyright 2015, svartestcz